Liczba odwiedzin strony: 12797 Osób na stronie: 1
 

Beza Iwona, mgr. Kancelaria notarialna SC

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 98 poz. 984 - Warunki przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źró
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   przewozie - rozumie się przez to czynności związane z transportem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła od dostawcy do odbiorcy, wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem;   2)   dostawcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za posiadane materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła przed przewozem i która zamierza dokonać lub zlecić dokonanie ich wywozu;   3)   odbiorcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której dokonywany jest przywóz materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;   4)   zamkniętym źródle promieniotwórczym - rozumie się przez to źródło promieniotwórcze o takiej budowie, która w warunkach określonych dla jego stosowania uniemożliwia przedostanie się do środowiska zawartej w nim substancji promieniotwórczej;   5)   otwartym źródle promieniotwórczym - rozumie się przez to źródło promieniotwórcze niebędące zamkniętym źródłem promieniotwórczym;   6)   rodzaju źródła - rozumie się przez to zamknięte źródło promieniotwórcze lub otwarte źródło promieniotwórcze;   7)   właściwym organie - rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu...
Monitor Polski 1996 Nr 24 poz. 252 - Ustalenie jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni. (M.P. z dnia 10 kwietnia 1996 r.) Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) zarządza się, co następuje: § 1.  Pracowników naukowych i badawczo-technicznych mogą zatrudniać nie będące jednostkami badawczo-rozwojowymi państwowe i spółdzielcze jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, które prowadzą lub koordynują prace naukowe w wyodrębnionych w tym celu komórkach organizacyjnych. § 2.  Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i pożarnictwa, powołanych na podstawie odrębnych przepisów na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne w państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach prawa handlowego. § 3.  Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 1986 r. w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni (Monitor Polski Nr 31, poz. 225). § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KRS 0000264590 - WALK GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WALK GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-09-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWY ŚWIAT 35/14 00-029 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 826-70-70 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-236-89-66 140596694 0000264590
KRS 0000264589 - BEAUTYMED SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BEAUTYMED SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-09-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NAŁĘCZOWSKA 58 02-922 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-340-39-31 140683217 0000264589
KRS 0000264588 - "S.G. PARTNER" - SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"S.G. PARTNER" - SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-09-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOBIESKIEGO 12 A 96-100 SKIERNIEWICE M. SKIERNIEWICE M. SKIERNIEWICE ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
834-165-99-51 750194839 0000264588
KRS 0000264587 - "TELEQUIP - SP. Z O.O."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TELEQUIP - SP. Z O.O." SP. Z O.O. 2006-09-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CZERNIAKOWSKA 73/79 00-718 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(50) 717-77-87 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-009-29-10 12554516 0000264587
KRS 0000264586 - NOWOSĄDECKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY "FREEMIND"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NOWOSĄDECKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY "FREEMIND" STOWARZYSZENIE 2006-09-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DŁUGOSZA 71/5 33-300 NOWY SĄCZ M. NOWY SĄCZ M. NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000264586